Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 - 2025

         Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/ĐU, ngày 05/5/2022 của Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An về đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025. Từ ngày 28/6/2022 đến ngày 30/6/2022, 08 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

BCH Chi bộ khoa Kế toán - Kiểm toán

         Trong báo cáo chính trị của các Chi bộ trình Đại hội đã phân tích một cách khoa học, khách quan về những mặt thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trên các mặt công tác: Xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể... qua đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên cơ sở thực tiễn của các Chi bộ; bầu BCH Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ của nhiệm kỳ mới có đủ năng lực để lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận, dân chủ, thẳng thắn, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Báo cáo Chính trị của các Chi bộ.

BCH Chi bộ Cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025
         Mở đầu là Đại hội Chi bộ Cơ sở, diễn ra ngày 28/6/2022, Chi bộ Cơ sở tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 - với tinh thần đoàn kết, trí tuệ và niềm tin đổi mới. Đây là Đại hội Chi bộ mẫu của Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và đã long trọng được đón tiếp đồng chí Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Trương Quang Ngân - Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Ngọc Hiếu - UV BTV, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong BCH đảng ủy, Bí thư, phó Bí thư Chi bộ, cấp ủy các Chi bộ cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Cơ sở tham dự Đại hội.

         Đại hội Chi bộ Cơ sở đã bầu BCH Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí: đồng chí Bùi Đình Thắng; đồng chí Lê Viết Vinh và đồng chí Phan Thị Thanh Bình.

         Ngày 29,30/6/2022, các Chi bộ Liên phòng 1, Liên phòng 2, Chi bộ khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chi bộ khoa Lý luận chính trị, Chi bộ khoa Tài chính Ngân hàng, Chi bộ khoa Nông Lâm Ngư, Chi bộ khoa Kế toán Kiểm toán cũng đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ. Với tinh thần nghiêm túc và thực hiện các thủ tục đúng quy định, Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường đã bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025.

BCH Chi bộ Liên phòng 1, nhiệm kỳ 2022 - 2025

BCH Chi bộ khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, nhiệm kỳ 2022 - 2025

BCH Chi bộ khoa Nông Lâm Ngư, nhiệm kỳ 2022 - 2022

         Tại Đại hội, các Chi bộ đã thống nhất nội dung văn kiện và hoàn thành bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng bộ. Các đồng chí đắc cử Bí, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025 đều đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh, nhiệt tình trong công tác, có tinh thần đoàn kết và xây dựng tập thể tốt; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng tổ chức, điều hành hoạt động của chi bộ thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Đại hội cũng thông qua Dự thảo Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra.

BCH Chi bộ khoa Tài chính Ngân hàng, nhiệm kỳ 2022 – 2022

BCH Chi bộ Liên phòng 2, nhiệm kỳ 2022 - 2025   

         Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, đổi mới, dân chủ, Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là tiền đề để các Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trong sạch, phát triển vững mạnh.

Từ những kết quả đã đạt được, các Chi bộ đã xây dựng phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, trong đó thể hiện các chỉ tiêu gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng Chi bộ, thống nhất các chỉ tiêu chung trong công tác Đảng và phát triển đảng viên.

Tin bài: Ban Truyền thông