Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các Đoàn thể

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường:

TS. Nguyễn Đình Tường

Hiệu trưởng:

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu

Phó Hiệu trưởng:

TS. Trương Quang Ngân

Chủ tịch Công đoàn:

TS. Đặng Thị Thảo

Bí thư Đoàn thanh niên:

ThS. Dương Tiến Dũng

Trưởng ban nữ công:

TS. Võ Thị Dung