Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

Với mục tiêu: “Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Quản trị kinh doanh và Kinh tế; từng bước phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế”, Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh có chức năng và nhiệm vụ: “Đào tạo cử nhân kinh tế và cử nhân quản trị kinh doanh phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, có đủ năng lực hoạt động trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh nhằm góp phần đáp ứng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh nhà nói riêng và của đất nước nói chung”.

VIDEO

Chất lượng, hiệu quả đào tạo là mục tiêu hàng đầu

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An không chỉ là một cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, mà còn là trung tâm sáng tạo và đổi mới, mang đến cho sinh viên môi trường học tập chuyên nghiệp, nhiều cảm hứng. Với mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, NAUE không ngừng tìm kiếm những phương pháp đào tạo tiên tiến nhất, từ lý thuyết đến thực hành, để vươn tầm khu vực ASEAN và thế giới.

Xem ngay