Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trở thành thành viên liên kết của AUN-QA

         

          Chiều ngày 01/7/2024, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An nhận được thông báo từ Tổ chức AUN-QA. Theo đó, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã chính thức trở thành thành viên liên kết của Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Đông Nam Á (𝐴𝑆𝐸𝐴𝑁 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘 - 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝐴𝑈𝑁-𝑄𝐴).

Thư chúc mừng từ Tổ chức AUN-QA xác nhận Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trở thành thành viên AUN-QA         

          Những năm gần đây, việc kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo bậc đại học, sau đại học và kiểm định cơ sở giáo dục đại học theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như hầu hết các trường đại học trong cả nước quan tâm. Trở thành thành viên liên kết của mạng lưới đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - Quality Assurance, AUN-QA) là một trong những yêu cầu bắt buộc để có thể được kiểm định theo Bộ tiêu chuẩn này.

          Tính đến hết tháng 8 năm 2023, AUN-QA đã có 179 cơ sở giáo dục đại học là thành viên liên kết, trong đó Việt Nam đã có 50 trường. Để gia nhập nhóm thành viên liên kết, các trường nộp hồ sơ trong đó cung cấp các thông tin về quá trình hình thành, phát triển, đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường, cũng như định hướng, chiến lược trong mảng kiểm định và đảm bảo chất lượng. Hội đồng AUN xem xét, kiểm chứng và có sự sàng lọc đối với những cơ sở giáo dục đại học có nguyện vọng xin gia nhập.

          𝐀𝐔𝐍 là viết tắt của từ ASEAN University Network. Đây là mạng lưới các trường đại học hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á (ĐNA) được thành lập năm 1995 với các thành viên ban đầu được đề cử bởi Bộ trưởng Giáo dục các nước. AUN-QA là bộ tiêu chuẩn với rất nhiều quy tắc khắt khe về chất lượng khắt khe. Mỗi quy tắc đều có các tiêu chí rõ ràng, cụ thể và tập trung đánh giá về những điều kiện đảm bảo chất lượng của toàn chương trình đào tạo.

          𝐀𝐔𝐍 xem chất lượng đào tạo là mục tiêu quan trọng khẳng định sự phát triển của nền giáo dục đại học tại ĐNA. Năm 2004, sáng kiến đánh giá chất lượng giáo dục tại các trường ĐH trong khu vực ĐNA đã được AUN xây dựng thông qua bộ tiêu chuẩn chung về chất lượng AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance). Đây là bộ tiêu chuẩn tạo ra sự liên thông và công nhận chất lượng đào tạo giữa các trường ĐH trong và ngoài AUN.

          Bộ tiêu chuẩn AUN-QA được thảo luận và phát triển bởi các thành viên của AUN chính là công cụ duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu trong các trường ĐH thành viên AUN, trong đó có Việt Nam.

          AUN-QA tập trung đánh giá toàn bộ những điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo của cả chương trình. Việc kiểm định theo AUN-QA sẽ giúp các trường đánh giá được chương trình đào tạo của mình đạt thang điểm nào trên chuẩn đánh giá của khu vực.

Truyền thông NAUE