Trường Đại học Đầu tiên trong khu vực Bắc Trung Bộ vinh dự nhận giấy chứng nhận Hệ thống quản lý đối với Tổ chức giáo dục TCVN ISO 21001:2029/ISO 21001:2018 từ QUACERT

          Ngày 12/3/2024, Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) đã ban hành Quyết định số 1025/ QĐ-QUACERT cấp Giấy chứng nhận “Hệ thống quản lý đối với Tổ chức giáo dục theo tiêu chuẩn TCVN ISO 21001:2019/ISO 21001:2018” cho Trường Đại Học Kinh Tế Nghệ An.

          Trường Đại học Kinh tế Nghệ An là một trong những Trường Đại học đầu tiên ở Việt Nam, là Trường Đại học đầu tiên và duy nhất ở khu vực Bắc Trung bộ triển khai áp dụng TC ISO 21001:2018, đây là tiêu chuẩn Quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức giáo dục. Tiêu chuẩn ISO 21001:2018 là một trong các tiêu chuẩn của ISO giúp thực hiện mục tiêu thứ 4 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc về Chất lượng giáo dục là “Đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, công bằng và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người”. Nhận thức chung về quản lý chất lượng và các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 21001:2018 - Hệ thống quản lý chất lượng cho cơ sở giáo dục. Xuất phát từ nhu cầu thường xuyên và thiết yếu của Nhà trường, với mục tiêu nhằm đánh giá mức độ của Nhà trường đáp ứng nhu cầu của người học và các bên quan tâm, bên hưởng lợi khác, cũng như nâng cao năng lực của Nhà trường trong việc duy trì liên tục việc thực hiện các nhiệm vụ. Tiêu chuẩn ISO đã cung cấp được công cụ quản lý chung để Nhà trường có thể đáp ứng yêu cầu của người học, giúp nâng cao năng lực cũng như uy tín của Nhà trường trong việc cung cấp giáo dục có chất lượng toàn diện và công bằng, chuyên biệt hóa việc học tập đáp ứng cho tất cả người học, bao gồm cả những người có nhu cầu giáo dục đặc biệt, người học từ xa và cơ hội học tập suốt đời. Tiêu chuẩn ISO21001:2018 là cách thức cam kết của Nhà trường với việc cải tiến liên tục chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu của người học và các bên quan tâm có liên quan; thúc đẩy văn hóa cải tiến, khích lệ sự xuất sắc và đổi mới trong hệ thống Nhà trường trong giai đoạn qua.

          Với phương châm lấy người học làm trung tâm, NAUE đã không ngừng cải tiến, nâng cao uy tín, chất lượng đào tạo, trang bị máy móc, thiết bị hiện đại để phục vụ nhu cầu của người học cũng như hoàn thành tốt chương trình đánh giá với nhiều điểm mạnh được QUACERT ghi nhận. Kết quả này chính là bước đệm để NAUE khẳng định uy tín của mình trong hệ thống giáo dục cả nước và là động lực to lớn để Nhà trường tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hơn nữa hệ thống quản lý nội bộ của Nhà trường./.

Tin bài: Ban truyền thông