Hướng dẫn xem điểm học tập, điểm thi

Việc xem điểm học tập, điểm thi cho sinh viên thực hiện như sau:

- Truy cập vào Website của trường: https://naue.edu.vn.

- Đưa chuột đến menu Sinh viên >> bấm vào mục Cổng thông tin.

- Sinh viên đăng nhập vào hệ thống bằng Username và Password đã được Nhà trường cung cấp.
- Trên thanh menu của hệ thống chọn vào chức năng Xem điểm học tập để tra xem chi tiết thông tin về điểm của mình trong quá trình học tại trường

Hình ảnh

>> Nếu không đăng nhập được vào hệ thống sinh viên mang giấy tờ tuỳ thân (thẻ sinh viên, căn cước công dân,...) lên Phòng Quản lý đào tạo - Khoa học và Hợp tác quốc tế để được cấp lại mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.