Lịch tuần 25

Tuần:  
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm
Thứ 2
19/02/2024
08:00

Trồng cây ở cơ sở 2

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng trường

- Chủ tịch HĐT

- Ban giám hiệu

- Trưởng các đơn vị : TCHC, TCKT, QLCSVC, QLĐT KH&HTQT 

- BCN khoa NLN

Cơ sở 2 

Thứ 2
19/02/2024
09:00

Họp giao ban BGH với các trưởng đơn vị hành chính

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng trường

- Ban giám hiệu

- Trưởng các đơn vị hành chính

Phòng họp tầng 2 nhà A

Thứ 3
20/02/2024
08:00

Họp ban thương trực truyền thông và ban quản lý chuyên sâu  

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng trường

- Ban giám hiệu

- Ban thường trực truyền thông 

- Thành viên trong ban quản lý 

Phòng họp tầng 2 nhà A  

Thứ 4
21/02/2024
08:30

Gặp mặt đầu xuân Hội cựu giáo chức

Hội Cựu Giáo chức

- Chủ tịch HĐT

- Ban giám hiệu,

- Chủ tịch Công đoàn và Hội cựu giáo chức Trường ĐHKTNA.

Phòng họp tầng 3 nhà A

Thứ 4
21/02/2024
14:30

Chương trình Seminar cấp tổ bộ môn NN: Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An 

ThS. Ngụy Vân Thùy - Trưởng bộ môn Ngoại ngữ

+ Đại diện phòng QLĐT - KH&HTQT

+ Đại diện Khoa KHCB: Đc Viết Vinh – P. Trưởng khoa

+ Báo cáo: Nguyễn Thị Lan Hương

+Bộ môn NN

+ CB, GV có nhu cầu tìm hiểu 

Phòng seminar C2.2, nhà C 

Thứ 4
21/02/2024
15:30

Chương trình Seminar cấp tổ bộ môn Tư tưởng: Sử dụng sơ đồ Graph trong dạy học học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh 

ThS. Nguyễn Mạnh Hưng - Trưởng khoa KHCB, Bí thư chi bộ

+ Đại diện phòng QLĐT - KH&HTQT

+ Đại diện Khoa KHCB: Đc Thanh Bình -  P. Trưởng khoa

+ Bộ môn Tư tưởng

+ Báo cáo: Nguyễn Khánh Ly; Hồ Thị Bích Ngọc

+ CB, GV có nhu cầu tìm hiểu                                                               

Phòng seminar C2.2, nhà C 

Thứ 5
22/02/2024
08:00

Làm việc với BCN khoa NLN, Trưởng bộ môn Thú y về việc sửa đổi CTĐT ngành thú y; 

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

- Trưởng, Phó phòng QLĐT-KH&HTQT  

- BCN khoa NLN

- Trưởng bộ môn Thú y 

Phòng họp tầng 2 nhà A 

Thứ 5
22/02/2024
15:00

Họp các nhóm tự đánh giá 2 CTĐT ngành Kinh tế và TCNH ( Hiệu trưởng yêu cầu tất cả các thành phần tham gia phải có mặt) 

TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu Trưởng

- Trưởng và thư ký các nhóm công tác ( trưởng các nhóm báo cáo tiến độ) 

- Trưởng, phó phòng QLĐT KH&HTQT 

Phòng họp tầng 2  nhà A 

Thứ 6
23/02/2024
08:00

Chương trình hội thảo tập huấn về kinh tế tuần hoàn khu vực miền Trung 

TS. Mai Thanh Dung, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

- Khách mời tham dự chương trình 

- Phía nhà trường :

+ Đại diện BGH

+ Đại diện trưởng hoặc phó các đơn vị;

+ Giảng viên khoa KT-QTKD;

+ Cán bộ giảng viên quan tâm

Hội trường A2 tầng 2 

Thứ 6
23/02/2024
08:00

Chương trình Seminar cấp tổ bộ môn GDTC – QPAN:  “Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, an ninh mạng cho sinh viên Đại học Kinh tế Nghệ An qua môn học giáo dục quốc phòng và an ninh” 

ThS. Lê Viết Vinh - Trưởng bộ môn

+ Đại diện phòng QLĐT - KH&HTQT

+ Đại diện Khoa KHCB: Đc Thanh Bình -  P. Trưởng khoa

+ Báo cáo: Nguyễn Văn Chiến

+Bộ môn GDTC - QPAN

+ CB, GV có nhu cầu tìm hiểu                                                               

Phòng seminar C2.2, nhà C 

Thứ 6
23/02/2024
08:30

Họp rà soát kế hoạch tuyển sinh và truyền thông năm 2024 

TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu Trưởng

- Ban thường trực tuyền thông

- Tổ tư vấn tuyển sinh 

- TS. Đinh Văn Tới - GĐ Trung tâm 

Phòng họp tầng 2 nhà A 

Thứ 6
23/02/2024
09:30

Chương trình Seminar cấp tổ bộ môn KHTN – XH: “Thảo luận, xây dựng và thống nhất nội dung giảng dạy học phần Luật vận tải và logistics của ngành Logistics và chuỗi cung ứng” 

ThS. Lê Viết Vinh - Trưởng bộ môn

+ Đại diện phòng QLĐT - KH&HTQT

+ Đại diện Khoa KHCB: Đc Mạnh Hưng -  Trưởng khoa

+ Báo cáo: Phan Thanh Bình

+ Bộ môn KHTN- XH

+ CB, GV có nhu cầu tìm hiểu                                                               

Phòng seminar C2.2, nhà C 

Ghi chú: Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua Phòng TC-HC (email dangthaoqt@gmail.com) trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần. Các thông tin đăng ký lịch tuần cần đầy đủ theo mẫu trên website hiện hành: Ngày, Giờ, Nội dung, Chủ trì, Thành phần, Địa điểm.