Lịch tuần 41

Tuần:  
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm
Thứ 2
10/06/2024
08:00

Ban giám hiệu làm việc với trưởng các đơn vị hành chính   

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng trường

- Ban giám hiệu

- Trưởng các đơn vị hành chính 

Phòng họp A1.2 

Thứ 2
10/06/2024
14:00

 Giới thiệu Chương trình thực tập sinh nước ngoài cho SV và giao lưu SV với doanh nghiệp 

TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu Trưởng

- Cán bộ Phòng Công tác sinh viên;

- Cán bộ tổ tư vấn tuyển sinh, 

- Sinh viên K8, K9 và K10 

Hội trường A1

Thứ 2
10/06/2024
14:00

Chương trình Seminar cấp Bộ môn: “ Một số vấn đề về ngành kinh doanh thương mại”

TS. Lê Phương - Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán

- Đại diện phòng QLKH và HTQT,

- Đại diện BCN khoa KTKT,

- GV bộ môn Thống kê Phân tích,

- Các GV quan tâm

Phòng thực hành khoa KTKT.

Thứ 2
10/06/2024
14:30

Sở Xây dựng về nghiệm thu công trình Cổng, Đường và Mương thoát nước

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng trường

- Sở xây dựng;

- Phòng QLCSVC, Phòng TCKT

- Các nhà thầu Xây lắp; Thiết kế; QLDA, Giám sát

Phòng họp A1.2 

Thứ 2
10/06/2024
14:30

Chương trình seminar ‘Nhận dạng nhanh một số loài thực vật thân gỗ lớn trong hệ sinh thái rừng’

 

Bộ môn trồng trọt lâm sinh

- Đại diện phòng QL ĐT KH & HTQT

- Giảng viên bộ môn TT – LS, khoa NLN

 - Các giảng viên quan tâm 

              

Văn phòng khoa NLN cơ sở 1

Thứ 3
11/06/2024
08:00

Khai giảng lớp Bồi dưỡng

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng trường

- Ban giám hiệu

- Trưởng, Phó phòng QLĐT-KH&HTQT;

- Lãnh đạo khoa Kế toán, Kiểm toán,

- Đại diện trưởng hoặc phó các đơn vị trong trường.

Hội trường A1

Thứ 3
11/06/2024
09:00

Họp bàn về công tác thi đua, xếp loại, NCS và tính giờ giảng 

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng trường

- Chủ tịch HĐT 

- Ban giám hiệu

- Trưởng các đơn vị 

Phòng họp A1.2 

Thứ 3
11/06/2024
14:30

 Làm việc với Trung tâm CNTT Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về Hệ thống Phần mềm thông tin tổng thể 

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng trường

- Trưởng các đơn vị hành chính

- Thầy Nguyễn Viết Hùng - chuyên viên phòng TCHC ;

- Trưởng ban tuyển sinh,

- Đại diện đơn vị tư vấn CNTT của trườn 

 Phòng họp A1.2  

Thứ 4
12/06/2024
08:00

Họp Hội đồng xét chọn đề tài KHCN  năm học 2024-2025 đợt bổ sung

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 605/QĐ-ĐHKTNA ngày 7 /6 /2024

Phòng họp A1.2 

Thứ 4
12/06/2024
08:00

Chương trình Seminar cấp tổ bộ môn GDTC – QPAN: “Vận dụng quan điểm Đại hội XIII của đảng về bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa cho sinh viên trong giáo dục quốc phòng và an ninh hiện nay”

ThS. Phan Thị Thanh Bình - Tổ trưởng bộ môn

+ Đại diện phòng QLĐT - KH&HTQT

+ Đại diện Khoa KHCB: Đc Mạnh Hưng – Trưởng khoa

+ Báo cáo: ThS. Lê Viết  Vinh

+Bộ môn GDTC - QPAN

+ CB, GV có nhu cầu tìm hiểu                                                              

Phòng seminar C2.2, nhà C

Thứ 4
12/06/2024
09:30

Chương trình Seminar cấp tổ bộ môn KHTN – XH: Lựa chọn, xây dựng hình thức kiểm tra, đánh giá học phần Luật thương mại điện tử đáp ứng chuẩn đầu ra CTĐT ngành Thương mại điện tử

ThS. Lê Viết Vinh - Trưởng bộ môn

+ Đại diện phòng QLĐT - KH&HTQT

+ Đại diện Khoa KHCB: Đc Mạnh Hưng -  Trưởng khoa

+ Báo cáo: ThS. Phan Thị Thanh Bình

+ Bộ môn KHTN- XH

+ CB, GV có nhu cầu tìm hiểu                                                               

Phòng seminar C2.2, nhà C

Thứ 5
13/06/2024
07:00

Chương trình Seminar cấp tổ bộ môn NN: “Nghiên cứu, lựa chọn nội dung học phần Nói 1 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh” 

ThS. Ngụy Vân Thùy - Trưởng bộ môn Ngoại ngữ

+ Đại diện phòng QLĐT - KH&HTQT

+ Đại diện Khoa KHCB: Đc Mạnh Hưng – Trưởng khoa

+ Báo cáo: ThS. Nguyễn Hoài Ly

+ Bộ môn NN

+ CB, GV có nhu cầu tìm hiểu 

Phòng seminar C2.2, nhà C 

Thứ 5
13/06/2024
08:00

Đánh giá đề tài của Chủ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Xuân và Cộng sự: ThS. Trần Cẩm Vân, ThS. Phan Thị Thu Hiền

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 586 /QĐ-ĐHKTNA ngày 03/6/2024

Phòng họp A1.2 

Thứ 5
13/06/2024
09:00

Đánh giá đề tài của Chủ nhiệm TS. Đinh Văn Tới và Cộng sự: TS. Nguyễn Ngọc Hiếu ; TS. Hồ Thị Hiền 

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 586 /QĐ-ĐHKTNA ngày 03/6/2024 

Phòng họp A1.2

Thứ 5
13/06/2024
09:30

Chương trình Seminar cấp tổ bộ môn Tư tưởng: Nhận thức về quyền lực chính trị của nhân dân ở Việt Nam hiện nay 

ThS. Nguyễn Mạnh Hưng - Trưởng khoa KHCB, Bí thư chi bộ

+ Đại diện phòng QLĐT - KH&HTQT

+ Đại diện Khoa KHCB: Đc Thanh Bình – P. Trưởng khoa

+ Bộ môn Tư tưởng

+ Báo cáo: ThS. Nguyễn Khánh Ly và ThS. Hoàng Thị Hoài

+ CB, GV có nhu cầu tìm hiểu                                                              

Phòng seminar C2.2, nhà C  

Thứ 5
13/06/2024
09:30

Chương trình semina tổ Hệ thống thông tin & Công nghệ phần mềm “Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung đề cương tín chỉ học phần Điện toán đám mây”

ThS. Bùi Đình Thắng - Phụ trách khoa CNTT

+ Đại diện phòng QLĐT &HTQT
+ Đại diện khoa Công nghệ thông tin
+ Tổ Hệ thống thông tin & Công nghệ phần mềm 
+ CBGV có nhu cầu

VP khoa Công nghệ thông tin  

Thứ 5
13/06/2024
10:00

Đánh giá đề tài của Chủ nhiệm ThS. Hoàng Thị Thúy Hằng và Cộng sự: TS Đinh Văn Tới; ThS Nguyễn Thị Lan Anh 

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 586 /QĐ-ĐHKTNA ngày 03/6/2024 

Phòng họp A1.2 

Thứ 5
13/06/2024
15:00

Đánh giá đề tài của Chủ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Ngọc Liên và Cộng sự: ThS. Lê Thị Dung 

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 586 /QĐ-ĐHKTNA ngày 03/6/2024 

Phòng họp A1.2 

Thứ 5
13/06/2024
16:00

Đánh giá đề tài của Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Mạnh Hưng và Cộng sự: ThS. Hoàng Thị Thu Hoài 

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 491/QĐ-ĐHKTNA ngày 14/5/2024 

Phòng họp A1.2 

Thứ 6
14/06/2024
07:30

Chương trình seminar "Hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp và viết khoá luận tốt nghiệp của sinh viên ngành TCNH "

ThS. Hoàng Thị Huyền - Trưởng Bộ môn

+ Đại diện phòng QL ĐT, KH & HTQT.
+ Ban Chủ nhiệm Khoa TC-NH: ThS. Hoàng Thị Huyền
+ GV Bộ môn Ngân hàng - Bảo hiểm
+ Báo cáo: ThS. Phạm Thị Mai Hương.
+ CB, GV có nhu cầu tìm hiểu.

Phòng Sinh hoạt chuyên môn C2.1 (tầng 2, nhà C)

Thứ 6
14/06/2024
14:00

Họp rà soát công tác đào tạo từ xa, cao học

 (Phòng QLĐT-KH-HTQT phối hợp các đơn vị chuẩn bị các nội dung) 

TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu Trưởng

- Trưởng, phó Phòng QLĐT KH & HTQT 

- Trưởng các đơn vị hành chính ( CTSV, TCHC, TCKT, TTKT & QLCL ) 

- Giám đốc Trung tâm NNTH 

- Đại diện các khoa (Kế toán Kiểm toán, KT- QTKD)

- Cô Lê Mai Phương - chuyên viên BTS 

 

Phòng họp A1.2 

Thứ 6
14/06/2024
14:00

Chương trình Semina cấp tổ bộ môn Nguyên lý: Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong giảng dạy học phần Chủ nghĩa xã hội Khoa học cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An hiện nay. 

TS. Nguyễn Kim Dung - Trưởng bộ môn

+ Đại diện phòng QLĐT - KH&HTQT

+ Đại diện Khoa KHCB: Đc Viết Vinh -  P. Trưởng khoa

+ Bộ môn Nguyên lý và Lịch sử các học thuyết kinh tế

+ Báo cáo:  ThS. Nguyễn Mạnh Hưng

+ CB, GV có nhu cầu tìm hiểu                                                               

Phòng seminar C2.2, nhà C 

Thứ 6
14/06/2024
15:30

Chương trình Seminar cấp tổ bộ môn KHTN – XH: “Lựa chọn, xây dựng hình thức kiểm tra, đánh giá học phần Luật Kinh doanh quốc tế đáp ứng chuẩn đầu ra CTĐT ngành Kinh doanh quốc tế” 

ThS. Phan Thị Thanh Bình - Tổ trưởng bộ môn

+ Đại diện phòng QLĐT - KH&HTQT

+ Đại diện Khoa KHCB: Đc Viết Vinh -  P. Trưởng khoa

+ Báo cáo: Dương Hải Yến

+ Bộ môn KHTN- XH

+ CB, GV có nhu cầu tìm hiểu                                                               

Phòng seminar C2.2, nhà C 

Thứ 6
14/06/2024
15:30

Họp rà soát báo cáo chỉ tiêu trình sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định

TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu Trưởng

- Trưởng các phòng TCHC, CTSV, TCKT , QLĐT KH&HTQT

- Giám đốc trung tâm NNTH

- Cô Phạm Thị Khang - chuyên viên BTS 

Phòng họp A1.2 

Ghi chú: Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua Phòng TC-HC (email dangthaoqt@gmail.com) trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần. Các thông tin đăng ký lịch tuần cần đầy đủ theo mẫu trên website hiện hành: Ngày, Giờ, Nội dung, Chủ trì, Thành phần, Địa điểm.