Lịch tuần 40

Tuần:  
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm
Thứ 2
05/06/2023
07:30

 Khoa Tài chính - Ngân hàng họp Chi bộ tháng 06/2023

ThS. Phạm Thị Mai Hương- Bí thư chi bộ khoa TCNH

Đảng viên khoa TCNH 

Văn phòng khoa TCNH 

Thứ 2
05/06/2023
08:00

Các đơn vị  giao ban họp phòng 

Trưởng các đơn vị

Các thành viên trong phòng

Văn phòng các đơn vị

Thứ 2
05/06/2023
08:00

Chương trình Seminar cấp tổ bộ môn:  “Thiết kế bài giảng E-Learning học phần Kỹ năng mềm trên nền tảng LMS của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An”

ThS. Phan Thị Hoa - Giảng viên khoa KT-QTKD

- Đại diện phòng QLĐT KH&HTQT;

- BCN Khoa KT-QTKD,

- Giảng viên tổ bộ môn quản trị,

- Các gv quan tâm

phòng sinh hoạt chuyên môn của Khoa, Phòng E3.5

Thứ 2
05/06/2023
09:30

Giao ban Ban Giám hiệu và Trưởng các đơn vị hành chính

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng trường

- Ban giám hiệu

- Trưởng các đơn vị hành chính

Phòng họp tầng 2 nhà A 

Thứ 2
05/06/2023
15:30

Họp ban chấp hành Công đoàn

TS. Đặng Thị Thảo - Chủ tịch Công Đoàn, Trưởng phòng TCHC

Ban chấp hành công đoàn và tổ trưởng tổ công đoàn

Phòng họp tầng 2 nhà A 

Thứ 3
06/06/2023
07:30

Hội thảo khoa học "  Nâng cao chất lượng thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khôi ngành kinh tế " 

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng trường

- Đảng Uỷ, HĐT, Ban Giám Hiệu, 

- Đại diện các trưởng, phó đơn vị 

- Cán bộ, giảng viên quan tâm 

- Các nhà khoa học, nhà quản lý, danh nghiệp trong và ngoài tỉnh

- Khách mời thuộc sở ban ngành 

- Sinh viên khoa KTKT 

Hội trường lớn 

Thứ 3
06/06/2023
14:00

Chương trình semina: Một số phát hiện thực vật mới cho Việt Nam và thế giới ở tỉnh Nghệ An

Bộ môn Trồng trọt lâm sinh

- Đại diện phòng QLĐT KH & HTQT 

- Đại diện BCN Khoa NLN 

- Giảng viên bộ môn Trồng trọt lâm sinh 

- Các giảng viên quan tâm

Phòng học C2.4, nhà C  

Thứ 3
06/06/2023
14:00

Họp chi bộ Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh 

TS. Hồ Thị Hiền - Trưởng khoa , Bí thư chi bộ khoa KT-QTKD

Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế - QTKD

Văn phòng khoa KT- QTKD 

Thứ 3
06/06/2023
14:00

Họp chi bộ liên phòng I 

ThS. Đinh Thị Thu Hương - Bí thư chi bộ LP I

Đảng viên chi bộ Liên phòng I 

Phòng họp tầng 2 nhà A 

Thứ 3
06/06/2023
14:00

Chương trình Seminar cấp tổ bộ môn KHXH " Hoàn thiện, rà soát đề cương chi tiết học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam chuyên ngành Ngôn ngữ Anh" 

ThS. Phan Thị Thanh Bình - Tổ trưởng bộ môn

+ Đại diện phòng QLĐT - KH&HTQ
+ Đại diện Khoa cơ sở: Đc Đình Thắng - Trưởng khoa                            
+ Tổ KHXH
+ CB, GV có nhu cầu tìm hiểu   

Phòng học C2.5 nhà C

Thứ 3
06/06/2023
15:00

Giao ban công tác sinh viên tháng 6
 

ThS. Nguyễn Quốc Sơn - Trưởng phòng CTSV

 Cán bộ Phòng CTSV và Trợ lý quản lý SV các khoa

Phòng Công tác sinh viên

Thứ 3
06/06/2023
16:00

Họp chi bộ liên phòng 2 

TS. Đặng Thị Thảo - Bí thư chi bộ LP II

Đảng viên chi bộ LP II 

Phòng họp tầng 2 nhà A 

Thứ 4
07/06/2023
08:00

Hội nghị tổng kết nghiên cứu Khoa học sinh viên Khoa KTKT

ThS. Phạm Đức Giáp - Trưởng khoa Kế toán Kiểm toán

- Hội đồng Khoa,

- Các nhóm sinh viên NCKH,

- Giảng viên hướng dẫn

Hội trường tầng 3, nhà A

Thứ 4
07/06/2023
13:00

Chương trình seminar với chuyên đề: “Rà soát, điều chỉnh PLO của CTĐT ngành Thú y, kế hoạch giảng dạy, bổ sung ma trận các học phần tự chọn với PLO”.

TS. Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐT

- Đại diện phòng QLĐT, KH & HTQT

- Ban chủ nghiệm khoa Nông Lâm Ngư

- Toàn bộ giảng viên Tổ Thú y (có danh sách kèm theo)

- Các GV và sinh viên quan tâm đến nội dung chuyên đề

Phòng học C2.4, nhà C 

Thứ 4
07/06/2023
14:00

Họp thường trực ban truyền thông

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng trường

Thường trực ban truyền thông 

Phòng họp tầng 2 nhà A 

Thứ 4
07/06/2023
14:00

Chương trình Seminar cấp tổ bộ môn KHXH " Hoàn thiện, rà soát đề cương chi tiết học phần Tiếng Việt thực hành chuyên ngành Ngôn ngữ Anh" 

ThS. Phan Thị Thanh Bình - Tổ trưởng bộ môn

+ Đại diện phòng QLĐT - KH&HTQ
+ Đại diện Khoa cơ sở: Đc Viết Vịnh - P. Trưởng khoa                            
+ Tổ KHXH
+ CB, GV có nhu cầu tìm hiểu 

Phòng học C2.5 nhà C

Thứ 5
08/06/2023
08:00

Họp chi bộ Kế toán - Kiểm toán tháng 6/2023 

ThS. Phạm Đức Giáp - Bí thư chi bộ khoa Kế toán Kiểm toán

 Đảng viên trong Chi bộ Kế toán - Kiểm toán 

Văn phòng Khoa Kế toán - Kiểm toán 

Thứ 5
08/06/2023
14:30

Đánh giá đề tài của Chủ nhiệm: ThS. Hồ Thị Hoàng Lương và Thành viên tham gia: TS. Ngô Văn Chung; ThS. Lê Thị Hồng Ngọc

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 477/QĐ-ĐHKTNA ngày 11/05/2023

Phòng họp tầng 2 nhà A 

Thứ 5
08/06/2023
15:30

Họp Tổ tư vấn Khoa học và hợp tác

TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Các thành viên trong tổ 

Phòng hoph tầng 2 nhà A 

Thứ 6
09/06/2023
08:00

Họp rà soát kế hoạch cải tiến chất lượng 

TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu Trưởng

- Ban giám hiệu

- Trưởng các đơn vị và phó phòng TTKT & QLCL 

Phòng họp tầng 2 nhà A 

Thứ 6
09/06/2023
14:00

Họp bàn rà soát về chỉ tiêu tuyển sinh và các mã ngành, chuyên ngành.

TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu Trưởng

- Trưởng phòng TCKT , QLĐT KH&HTQT 

- Trưởng khoa KTKT , khoa TCNH 

- Giám đốc Trung tâm ( TS. Đinh Văn Tới chuẩn bị nội dung các chỉ tiêu) , Cô Khang - Ban tuyển sinh 

 

Phòng họp tầng 2 nhà A 

Thứ 6
09/06/2023
15:00

Họp góp ý các giải pháp cho tuyển sinh và tổ chức đào tạo liên kết (VB2, Cao học...), đào tạo ngắn hạn tại Trung tâm

TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu Trưởng

- Ban giám hiệu ,

- Ban tuyển sinh,

- Trưởng các khoa 

- Trưởng phòng TCKT, TCHC, QLĐT KH&HTQT 

- Tổ tư vấn tuyển sinh 

- Ban truyền thông 

- Khách mời được mời trực tiếp.

Phòng họp tầng 2 nhà A 

Ghi chú: Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua Phòng TC-HC (email dangthaoqt@gmail.com) trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần. Các thông tin đăng ký lịch tuần cần đầy đủ theo mẫu trên website hiện hành: Ngày, Giờ, Nội dung, Chủ trì, Thành phần, Địa điểm.