Lịch tuần 37

Tuần:  
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm
Thứ 2
16/05/2022
08:00

Hội ý ban giám hiệu 

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu Trưởng

- Ban giám hiệu

- Trưởng phòng TCHC 

Phòng Hiệu trưởng

Thứ 2
16/05/2022
14:00

Họp các nhóm trưởng và thư ký về việc hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá và các minh chứng

(Phòng TTr-KT-QLCL trình bày tổng hợp các nội dung, các thành viên dự họp mang theo máy tính)

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng

- BGH

- Trưởng, phó Phòng TTr-KT-QLCL

- Nhóm trưởng và thư ký các nhóm

Phòng họp tầng 2, Nhà A

Thứ 3
17/05/2022
14:00

Họp Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển Nhà trường

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng

- Trưởng, phó ban

- Thư ký ban

Phòng họp tầng 2, Nhà A

Thứ 4
18/05/2022
08:00

Đánh giá thuyết minh đề tài của TS. Đỗ Ngọc Đài

Hoãn

TS. Nguyễn Công Trường- Trưởng khoa Nông lâm ngư

Theo Quyết định số 508/QĐ-ĐHKTNA ngày 11/05/2022

Phòng họp tầng 2, nhà A

Thứ 4
18/05/2022
09:00

Đánh giá thuyết minh đề tài của giảng viên ThS. Hồ Hoàng Lương; thành viên tham gia: TS. Ngô Văn Chung; ThS. Lê Thị Hồng Ngọc

Hoãn

TS. Đỗ Ngọc Đài - Phó trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 508/QĐ-ĐHKTNA ngày 11/05/2022

Phòng họp tầng 2, nhà A

Thứ 4
18/05/2022
09:30

Tham dự Hội thảo “EduTech: Xây dựng Đại học số trên nền tảng AWS"

CMC Telecom, AWS và A.I-Soft

Ban xây dựng đề án chuyển đổi số và phát triển hệ thống thông tin

(Các thành viên đăng ký tham dự online theo link https://event.cmctelecom.vn/edutech)

Tham dự online

Thứ 4
18/05/2022
10:00

Đánh giá thuyết minh đề tài của TS. Hồ Thị Hiền;  thành viên ThS. Lê Thị Xuân; ThS. Trần ThịThanh Hường

Hoãn

TS. Đỗ Ngọc Đài - Phó trưởng phòng QLĐT KH&HTQT

Theo Quyết định số 508/QĐ-ĐHKTNA ngày 11/05/2022

Phòng họp tầng 2, nhà A

Thứ 4
18/05/2022
14:00

Dự họp theo Giấy mời của Sở KHCN

Sở KHCN

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng

Khách sạn Giao tế

Thứ 4
18/05/2022
19:30

Tổ chức vòng thi chung kết và trao giải Cuộc thi Tìm hiểu biển đảo Việt Nam  năm 2022

Phòng CTSV và Khoa LLCT

Khách mời:

-Chủ tịch HĐT,

-BGH,

-Trưởng, phó các đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường.

Hội trường lớn 

Thứ 5
19/05/2022
14:00

Họp Thường trực Ban đời sống góp ý sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ

(Hoãn)

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng

Thường trực Ban đời sống (theo Quyết định)

Phòng họp tầng 2, Nhà A

Thứ 6
20/05/2022
19:45

Tập huấn Phần mềm hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục

(Phòng TCHC chuẩn bị kết nối)

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng

Tổ công tác (theo thông báo)

(Các thành viên mang theo máy tính xách tay)

Phòng họp tầng 2, Nhà A

Ghi chú: Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua Phòng TC-HC (email dangthaoqt@gmail.com) trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần. Các thông tin đăng ký lịch tuần cần đầy đủ theo mẫu trên website hiện hành: Ngày, Giờ, Nội dung, Chủ trì, Thành phần, Địa điểm.