Lịch tuần 5

Tuần:  
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm
Thứ 2
03/10/2022
08:00

Họp dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra Phòng QLĐTKH&HTQT

TS. Trương Quang Ngân - Phó bí thư Đảng Ủy- Phó Hiệu Trưởng

- Phòng thanh tra khảo thí,

- Phòng QLĐT KH&HTQT  (TS. Đỗ Ngọc Đài, ThS.. Nguyễn Văn Toàn, ThS. Nguyễn Xuân Mạnh, cô Nguyễn Thị Minh)

Phòng họp tầng 2 nhà A 

Thứ 2
03/10/2022
14:00

Họp chi bộ liên phòng I 

ThS. Đinh Thị Thu Hương - Trưởng Phòng TTKT & QLCL, Bí thư chi bộ LP I

Chi bộ Liên phòng I

Phòng họp tầng 2 nhà A 

Thứ 2
03/10/2022
16:00

 Làm việc về chương đào tạo

TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu Trưởng

- Trưởng các khoa Cơ sở, Nông lâm ngư, Kinh tế - Quản trị kinh doanh;

- Trưởng phòng TCHC, trưởng, phó phòng QLĐTKH & HTQT, Trưởng phòng TTKT&QLCL, Ban tuyển sinh (TS. Đinh Văn Tới, cô Khang).

Phòng họp tầng 2 nhà A 

Thứ 3
04/10/2022
08:00

Chương trình Seminar " Hoàn thiện chuẩn đầu ra và PI của chương trình đào tạo ngành Thú Y"

TS. Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐT

- Đại diện phòng QLĐT KH&HTQT 

- Giảng viên tổ Thú Y

- Các giảng viên quan tâm 

Phòng họp tầng 3 nhà A 

Thứ 3
04/10/2022
08:00

Họp triển khai Lễ khai giảng và Chương trình chào đón Tân sinh viên năm học 2022-2023. 

TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu Trưởng

- Trưởng các phòng, khoa.

- Bí thưT,Phó bí thư đoàn trường.

- Bí Thư Liên chi đoàn.

- Thường trực Ban truyền thông.

 

Phòng họp tầng 2 nhà A 

Thứ 3
04/10/2022
14:00

Chương trình Seminar cấp tổ bộ môn Trồng Trọt -Lâm Sinh

TS. Võ Thị dung - Trưởng bộ môn Trồng trọt Lâm sinh

- Đại diện phòng QLĐT KH&HTQT 

- Đại diện BCH Khoa NLN 

- Giảng viên bộ môn Trồng trọt Lâm sinh 

- Các giảng viên quan tâm 

Phòng họp tầng 3 nhà A 

Thứ 4
05/10/2022
07:30

Họp chi bộ Khoa Kinh tế - QTKD 

TS. Hồ Thị Hiền - Trưởng khoa KT-QTKD

Chi bộ khoa KT-QTKD

Văn phòng khoa KT-QTKD 

Thứ 4
05/10/2022
07:30

Họp chi bộ khoa Tài chính Ngân hàng 

ThS. Phạm Thị Mai Hương- Trưởng khoa ,Bí thư chi bộ khoa TCNH

Chi bộ khoa TCNH 

Văn phòng khoa TCNH 

Thứ 4
05/10/2022
15:00

Họp giao ban công tác sinh viên 

ThS. Nguyễn Quốc Sơn- Trưởng phòng CTSV

- Cán bộ phòng CTSV,

- Trợ lý QLSV các khoa

Phòng CTSV 

Thứ 5
06/10/2022
08:00

Tọa đàm của CLB Chủ tịch Hội đồng trường 

CLB Chủ tịch HĐT

- TS. Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐT 

 

Thành Phố Huế

Thứ 5
06/10/2022
14:00

Họp chi bộ khoa Nông Lâm Ngư 

TS. Nguyễn Công Trường- Trưởng khoa, Bí thư chi bộ khoa Nông lâm ngư

Chi bộ khoa Nông Lâm Ngư

Văn phòng khoa NLN 

Thứ 5
06/10/2022
14:00

Họp chi bộ khoa LLCT 

ThS. Nguyễn Mạnh Hưng - Phụ trách khoa LLCT

Chi bộ khoa LLCT 

Văn phòng khoa LLCT 

Thứ 6
07/10/2022
14:15

Họp chi bộ liên phòng 2

TS. Đặng Thị Thảo - Chủ tịch Công Đoàn, Trưởng phòng TCHC

Chi bộ liên phòng 2 

Phòng họp tầng 2 nhà A 

Ghi chú: Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua Phòng TC-HC (email dangthaoqt@gmail.com) trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần. Các thông tin đăng ký lịch tuần cần đầy đủ theo mẫu trên website hiện hành: Ngày, Giờ, Nội dung, Chủ trì, Thành phần, Địa điểm.