Khoa Lý luận Chính trị được vinh danh là tập thể tiêu biểu giai đoạn 2010 - 2015

Trong 5 năm qua, tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Lý luận chính trị với 14 cán bộ, giảng viên, trong đó có 1 giảng viên là Nhà giáo ưu tú, 2 giảng viên có trình độ tiến sỹ; 7 giảng viên có trình độ thạc sỹ, trong đó 3 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh; 2 giảng viên và 1 nhân viên đang học cao học - đã luôn đoàn kết cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của nhà trường. 

      Chiều ngày 28/3/2015, trường Đại  học Kinh tế Nghệ An đã diễn ra Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015.  Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua trong cán bộ, giảng viên, nhân viên, biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu,  rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện phong trào thi đua 5 năm qua,  đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn tiếp theo.

Đ/c Trần Thị Bình - Phó Trưởng khoa Lý luận Chính trị báo cáo thành tích tập thể tại hội nghị

      Trong 5 năm qua, tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Lý luận chính trị với 14 cán bộ, giảng viên, trong đó có 1 giảng viên là Nhà giáo ưu tú, 2 giảng viên có trình độ tiến sỹ; 7 giảng viên có trình độ thạc sỹ, trong đó 3 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh; 2 giảng viên và 1 nhân viên đang học cao học - đã luôn đoàn kết cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của nhà trường.

       Cán bộ, giảng viên của Khoa luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao về số lượng, điều hành tốt kế hoạch giảng dạy. giảng viên của Khoa luôn chú trọng nâng cao trình độ, tích cực dự giờ thăm  lớp vừa học tập kinh nghiệm vừa góp ý lẫn nhau để nâng cao chất lượng giờ giảng.  Qua các đợt tham khảo ý kiến học sinh, sinh viên, nhiều giảng viên của bộ môn được học sinh khen ngợi về chất lương giờ dạy và tinh thần trách nhiệm cao có thái độ tốt đối với học sinh, sinh viên.

       Khoa ký luận chính trị luôn là đơn vị tích cực trong nghiên cứu khoa hoc. Từ năm 2010 đến tháng 3/2015, cán bộ giảng viên của khoa đã có nhiều công trình khoa học được công bố trong toàn quốc, trong tỉnh và trong trường. Cụ thể: 

-  Có 56 bài báo khoa học công bố trên tạp chí chuyên ngành phát hành toàn quốc

- 14 bài báo khoa học công bố trên Tạp chí khoa học công nghệ của tỉnh

- Xuất bản 1 cuốn sách chuyên khảo của Nhà xuất bản chính trị quốc gia, 1 giáo trình lưu hành nội bộ.

- Hoàn thành 1 đề tài cấp tỉnh đạt loại xuất sắc, 1 đề tài cấp trường đạt loại khá

- Có 14 bài đăng kỷ yếu hội thảo cấp tỉnh và các trường đại học

- Có 33 bài công bố trên Thông tin khoa học của nhà trường

- 6 bài đăng trên kỷ yếu hội thảo cấp trường

       Ngoài ra, các giảng viên của khoa còn tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học khác ở ngoài trường như thẩm định đè tài các cấp, chấm luận văn thạc sỹ.v.v.

       Với nhữngthành tựu đã đạt được, trong 5 năm qua, Khoa Lý luận Chính trị đã 4 lần được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 2 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, 1 lần được tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 3 lần được tặng bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh, 4 lần được tặng giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường và của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nghệ An.

       Nhiều năm liên tục, Chi bộ Lý luận chính trị được công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tổ công đoàn được nhận danh hiệu tổ công đoàn xuất sắc. 

Với những thành tích đã đạt dược,  Khoa Lý luận chính trị vinh dự là 1 trong 3 tập thể tiêu biểu được khen thưởng trong phong trào thi đua 5 năm qua của trường

Khen thưởng 3 tập thể tiêu biểu

Khoa lý luận chính trị, Khoa kế toán - phân tích và phòng Tài chính - kế toán.

   Hội nghị  đã biểu dương 5 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua, trong đó có NGƯT.TS. Nguyễn Thị Lan – Trưởng Khoa Lý luận chính trị Trong 5 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Lan đã có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua của nhà trường: được vinh danh là 1/36 nhà giáo tiêu biểu của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2008- 2013. Năm 2012, TS. Nguyễn Thị Lan vinh dự được Chủ tịch nước nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; Năm 2013 được vinh danh là 1/15cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Thành phố Vinh; đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; được vinh danh là nhà khoa học tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của tỉnh Nghệ An ; năm 2014 đạt giải trong cuộc thi giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.v.v. Với những thành tích đã đạt được, trong 5 năm 2010- 2015, Cô giáo Nguyễn Thị Lan đã 3 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, năm 2014 được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen và được tặng nhiều giấy khen .

Tuyên dương 5 cá nhân tiêu biểu tại hội nghị 

     Để ngang tầm là một khoa của trường đại học, trước hết, mỗi cán bộ, giảng viên của khoa phải phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, chính trị, nâng cao tình thương, trách nhiệm đối với học sinh, sinh viên, xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học. Đồng thời khoa Lý luận chính trị rất cần sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, sự phối hợp của các Phòng, Khoa, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Khoa Lý luận chính trị


Bài viết khác

Bài viết khác