Lớp bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý KT-XH chuyên sâu cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã năm 2022 được diễn ra thành công tốt đẹp

Sáng ngày 10/11/2022, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An phối hợp với sở Nội vụ Nghệ An tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ chính quyền cấp xã năm 2022.

Sau 5 ngày học tập trung tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An  từ ngày 10/11/2022 đến 14/11/2022 với các chuyên đề: Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong xây dựng nông thôn mới; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở xã; Quản lý dịch vụ công trong xây dựng nông thôn mới ở xã; Quản lý nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội ở xã và Kỹ năng tổ chức cuộc họp ở xã.

ThS. Nguyễn Khánh Ly - Trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 

giảng dạy chuyên đề: Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong xây dựng nông thôn mới.

Đây là hoạt động cụ thể hóa kế hoạch số 456/KH-UBND, ngày Nghệ An, ngày 04 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc  xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025.

Học viên chia sẻ thực tiễn tại đơn vị tại lớp bồi dưỡng

Trong quá trình học các học viên đều có tinh thần, thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, tham gia thảo luận sôi nổi. Học viên liên hệ tốt giữa bài giảng với thực tế của đơn vị mình để trao đổi với giảng viên để cùng học tập kinh nghiệm.

Học viên thực hành tại khóa bồi dưỡng 

Việc tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã năm 2022 là một trong những nội dung thực hiện Đề án số 05-Đ/TU ngày 11/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2023".

Với sụ chuẩn bị chu đáo từ điều kiện cơ sở vật chất đến đội ngũ giảng viên và bài giảng, khóa bồi dưỡng đã cập nhật kiến thức mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức xã về năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu, chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn, nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có đủ kiến thức, trình độ năng lực quản lý, điều hành, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã làm tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ở địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Đây là cơ hội để giúp các học viên nắm bắt những kiến thức, kỹ năng với những nội dung thiết thực, bổ ích, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần nâng cao trình độ năng lực thực thi công vụ, nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã; hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, nâng cao sự hài lòng của nhân dân trên địa bản tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay./.

Tin bài: Mạnh Hưng


Bài viết khác