Chi bộ Lý luận chính trị tổ chức thành công đại hội

Với tinh thần thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ tới gồm 3 đồng chí: Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Bình, Hoàng Nam Hưng. Đại hội thông qua Nghị quyết với sự nhất trí của tất cả các đảng viên. Tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Lý luận chính trị sẽ thực hiện tốt Nghị quyết đại hội.  

Sáng ngày 19/9/2015 Chi bộ Lý luận chính trị đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015- 2018. Đại biểu tới dự có đồng chí Ngô Xuân Thành, Phó Bí thư Đảng ủy.

Toàn cảnh Đại hội chi bộ Khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2018

Đại hội đã nghe Báo cáo đánh giá hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2013- 2015, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015- 2018 và Báo cáo kiểm điểm của chi ủy. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của chi ủy, chi bộ nói riêng và khoa Lý luận chính trị nói chung đã đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực hoạt động, từ giảng dạy, nghiên cứu khoa học đên các hoạt động của công đoàn, nữ công v.v… Đại hội  thảo luận sôi nổi về hai bản báo cáo và có nhiều đóng góp bổ sung, phân tích làm rõ hơn những nhận định, đánh giá. Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy, đồng chí Ngô Xuân Thành phát biểu chỉ đạo dịnh hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí đã bổ sung vào bản báo cáo những định hướng cụ thể về đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn lý luận với thực tiễn v.v…

Đ/c Ngô Xuân Thành - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Đại hội

Với tinh thần thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ tới gồm 3 đồng chí: Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Bình, Hoàng Nam Hưng. Đại hội thông qua Nghị quyết với sự nhất trí của tất cả các đảng viên. Tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Lý luận chính trị sẽ thực hiện tốt Nghị quyết đại hội.  

Chi ủy mới nhiệm kỳ 2015 - 2018 ra mắt nhận nhiệm vụ

                                                                          Bài và ảnh: Mạnh Hưng

Một số hình ảnh Đại hội chi bộ khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2018:

 Đ/c Nguyễn Đình Thắng  đọc báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2013- 2015,

phương hướng nhiệm kỳ 2015- 2018

Đại diện tổ công đoàn chúc mừng Đại hội

Tặng quà cho đồng chí NGuyễn Đình Thắng, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015

Đ/c Ngô Xuân Thành - Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường

chụp ảnh lưu niệm cùng với tập thể Chi bộ khoa Lý luận chính trị


Bài viết khác

Bài viết khác