Khoa Lý luận chính trị: Trải nghiệm mô hình du lịch làng xã nông thôn mới ở Hà Tĩnh.

Ngày 18/3, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức đoàn tham quan, trải nghiệm mô hình du lịch làng xã NTM tại các xã Xuân Viên, Xuân Mỹ, Xuân Phổ, Xuân Thành (Nghi Xuân).


Bài viết khác