Khoa Lý luận chính trị hành hương về cội nguồn và nghiên cứu thực tế xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh

Để ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc. ngày 12/11 ( 1/10/Ất Dậu) Khoa Lý luận chính trị đã về dâng hương tại khu di tích Trần Phú, Ngã ba Đồng Lộc, Khu di tích Lý Tự Trọng, Bảo tàng xô viết huyện Can Lộc. Đứng trước anh linh các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, mỗi cán bộ, giảng viên càng thấy rằng bản thân phải không ngừng phấn đấu rèn luyện về mọi mặt để xứng đáng là con em quê hương Xô viết Nghệ  Tĩnh, là người tuyên truyền nền tảng tư tưởng, đường lối chính sách của Đảng cho các thế hệ trẻ.

 

 


Bài viết khác