Ảnh thực tế "Tìm về cội nguồn" năm 2014

Thực hiện Quyết định 494/QĐ-Ttg ngày 24/4/2002 của Thủ tướng chính phủ, được sự nhất trí của lãnh đạo nhà trường, trong tháng 4, Bộ môn Lý luận chính trị đã thực hiện thành công đợt đi thực tế “Tìm về cội nguồn”. Đoàn đã đến thăm Nhà máy TH True milk Nghĩa Đàn, thăm các bảo tàng lịch sử, đến các khu căn cứ địa cách mạng, các địa danh lịch sử gắn liền với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. 


Bài viết khác